Prikaz: Lista / Matrica
Broj rezultata:
Sortiranje po:

Historija

Antologija tariha
U islamskom svijetu postoji jedan pojam – tarih – koji je čuvar podataka i pratilac protoka vreme..
64,00KM
Atlas Kur'ana
Atlas Kur’ana prati sve Božije poslanike spomenute u Kur’anu i njihove narode, a znatan dio posve..
59,00KM
Atlas Poslanikovog, s.a.v.s., životopisa
Zbirka različitih studija učenjaka dr. Ševkija ebu Halila. Sira se u ovom atlasu daje sažeto, a m..
49,00KM
Barbarosa - osvajač mora
Hajrudin- paša Barbarosa, admiral i komadant najveće pobjede u historiji pomorskih bitaka, ratnik..
14,00KM
Bosna: Kratka povijest
Knjiga britanskog historičara i publiciste Noela Malcolma, u kojoj je pregledno i znanstveno fund..
25,00KM
Bosnia 1992-1995
Knjiga fotografija 50 renomiranih ratnih fotografa iz posljednjeg rata u Bosni, objavljena na dva..
89,00KM
Bosnia a short history
Bosnia: Ashort history was celebrated on its first publication as a brilliant work of history whi..
38,90KM
Ekskomunikacija i rehabilitacija Ahmeda Smajlovića
U povodu trideset godina od smrti Ahmeda Smajlovića i četrdeset godina od osnivanja Fakulteta isl..
17,55KM
Imigracija i asimilacija
Studija koja predstavlja prvo ozbiljno znanstveno i metodološko istraživanje o životu bošnjačke d..
15,20KM
Izbor rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini 1992-2009
Izbor i prijevod dvadeset i osam najvažnijih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija done..
11,70KM
Jajce
Dvojezična mala fotomonografija o Jajcu. ..
11,00KM
Kulin ban
Zehrudin Isaković pokušava da objektivno, novinarski, približi lik Kulina bana, najomiljenijeg bo..
13,00KM
Kultura suživota
Kratka studija koja se bavi islamskom kulturom miroljubive koegzistencije, s posebnim uklonima sp..
24,55KM
La Batalla por Sarajevo
Prijevod na španski jezik romana "Bitka za Sarajevo", Kerima Lučarevića Doktora, jednog od osniva..
46,80KM
Mak Dizdar
Dirljivo svjedočenje o životu velikog pjesnika, njegovim usponima i padovima, strahu i sreći, lju..
19,00KM