Bosna i Hercegovina u spisima Ahmeda Dževdet-Paše

19,50KM

Ahmed Dževdet-paša (1823-1895) stjecao je naobrazbu u rodnom gradu (danas Loveč u Bugarskoj) i u istanbulskim visokim školama. Godine 1846. preporučen je velikom veziru Kodža Mustafi Rašid-paši kao saradnik na poslovima oko izrade novih zakona, a već 1849. povjerena mu je prva značajna politička misija. Tokom života obavljao je različite visoke dužnosti izravno sudjelujući u životu Osmanskog carstva kao pripadnik političke elite. Posebno je značajan njegov doprinos u oblasti pravosuđa i obrazovanja.

Ahmed Dževdet-paša je deset godina bio i na položaju zvaničnog historiografa Osmanskog carstva. Bilježio je važne događaje iz političkog i društvenog života svoga vremena to svakovrsna druga događanja, okolnosti i pojave koje je ocijenio korisnima za osvjetljavanje historije jednoga vremena. Jedno od njegovih djela takvoga sadržaja je Tezakir. Bosna i Hercegovina u spisima Ahmeda džvdet-paše sadrži prevod s osmansko-turskog jezika onih dijelova Tezakira koji govore o boravku Ahmeda Dževdet-paše u Bosni, gdje je u svojstvu visokog državnog povjerenika proveo vrijeme od početka ljeta 1863. do jeseni 1864. lzmeđu brojnih zanimljivosti koje nalazimo u Dževdet-pašinim spisima posebno pažnju privlači one o političkim prilikama u Hercegovini i Crnoj Gori u 19. stoljeću, o uređivanju bosanske vojske, o nekim društvenim prilikama i narodnim običajima.

Napišite recenziju

Vaše ime i prezime:


Vaša recenzija: Napomena:HTML kodovi će biti uklonjeni.

Ocjena: Loš           Dobar

Molimo unesite šifru za verifikaciju ispod: